ХЕДДЕР-АНГЛ-новый.jpg

№ 1(17) 2019

2(6)2016.jpg

Neftyanaya Provintsiya 

No.2(6),2016

Date of publication: 03 Aug. 2016

Amount of data: 4,57 МB

FROM RESOURCE-BASED TO INNOVATION-DRIVEN GROWTH OF RUSSIAN OIL INDUSTRY: CHALLENGES AND PROSPECTS

R.Kh. Muslimov                                                                                                                                                                                   

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.1-18

PP.1-18

For citation:

R.Kh. Muslimov Perehod ot resursno-syr'evogo k resursno-innovacionnomu razvitiju neftjanoj otrasli RF. Problemy i perspektivy [From resource-based to innovation-driven growth of Russian oil industry: challenges and prospects]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(6), 2016. pp.1-18. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.1-18 (in Russian)

GEOLOGICAL AND PHYSICAL ASPECTS OF CYCLIC WATERFLOOD APPLICATIONS IN CARBONATE RESERVOIRS AT LATE STAGES OF THEIR DEVELOPMENT

L.Z. Arslanova, P.M. Malyshev, R.V. Khalikov                                                                                                                                 

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.19-32

        PP.19-32

For citation:

L.Z. Arslanova, P.M. Malyshev, R.V. Khalikov Geologo-fizicheskie osobennosti primenenija tehnologii ciklicheskogo zavodnenija karbonatnyh kollektorov na pozdnej stadii ih jekspluatacii [Geological and physical aspects of cyclic waterflood applications in carbonate reservoirs at late stages of their development]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(6), 2016. pp.19-32. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.19-32 (in Russian)

CHARACTERISTICS OF MODIFIED LIGNOSULPHONATES ADSORPTION ON SOLID PHASES

G.A. Teptereva, A.D. Badikova, I.N. Kulyashova, B.K. Konesev, P.H. Abdrakhmanov                                                                

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.33-44

 PP.33-44

For citation:

G.A. Teptereva, A.D. Badikova, I.N. Kulyashova, B.K. Konesev, P.H. Abdrakhmanov Osobennosti adsorbcii modificirovannyh lignosul'fonatnyh burovyh reagentov na tverdyh fazah [Characteristics of modified lignosulphonates adsorption on solid phases]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(6), 2016. pp.33-44. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.33-44 (in Russian)

EVALUATION OF OIL RECOVERY EFFICIENCY FOR WAG PROCESS IN VARIOUS DEVELOPMENT SCENARIOS

S.V. Nasybullina, D.A. Razzhivin                                                                                                                                                     

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.45-54

PP.45-54

For citation:

S.V. Nasybullina, D.A. Razzhivin Ocenka kojefficienta izvlechenija nefti pri vodogazovom vozdejstvii dlja razlichnyh variantov razrabotki [Evaluation of oil recovery efficiency for wag process in various development scenarios]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(6), 2016. pp.45-54. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.45-54 (in Russian)

ACID TREATMENT OF BOTTOMHOLE ZONE AT RESERVOIR PRESSURES BELOW BUBBLE POINT

Sh.A. Gafarov, A.Sh. Gafarov                                                                                                                                                           

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.55-65

PP.55-65

For citation:

Sh.A. Gafarov, A.Sh. Gafarov Tehnologija kislotnoj obrabotki prizabojnoj zony skvazhin pri plastovyh davlenijah nizhe davlenija nacyshhenija nefti gazom [Acid treatment of bottomhole zone at reservoir pressures below bubble point]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(6), 2016. pp.55-65. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.55-65 (in Russian)

CALIBRATION TEST EFFICIENCY IN SHALE FORMATIONS

O.V. Salimov, R.Z. Ziyatdinov, E.R. Salimova                                                                                                                                 

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.66-79

PP.66-79

For citation:

O.V. Salimov, R.Z. Ziyatdinov, E.R. Salimova O rezul'tativnosti minifrakov, provedennyh v slancevyh otlozhenijah [Calibration test efficiency in shale formations]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(6), 2016. pp.66-79. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.66-79 (in Russian)

STUDY OF FLOCCULATION AND SEDIMENTATION OF ASPHALTENES IN HEAVY OIL BY UV-SPECTROPHOTOMETRIC KINEMATIC ANALYSIS

M.R. Yakubov, D.N. Borisov, S.G. Yakubova, G.R. Abilova, D.V. Milordov                                                                                  

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.80-97

PP.80-97

For citation:

M.R. Yakubov, D.N. Borisov, S.G. Yakubova, G.R. Abilova, D.V. Milordov Issledovanie flokuljacii i osazhdenija asfal'tenov tjazhelyh neftej uf-spektrofotometricheskim kineticheskim analizom [Study of flocculation and sedimentation of asphaltenes in heavy oil by uv-spectrophotometric kinematic analysis]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(6), 2016. pp.80-97. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.80-97 (in Russian)

PROBLEMS OF REMOVAL ASPHALTENE PARAFFIN SEDIMENTS AT UDMURTIA AND TATARSTAN OILFIELDS ON MODERN STAGE

A.V. Markov, A.A. Lipaev                                                                                                                                                              

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.98-105

PP.98-105

For citation:

A.V. Markov, A.A. Lipaev Problemy bor'by s asfal'tosmoloparafinovymi otlozhenijami na sovremennom jetape na primere neftjanyh mestorozhdenij Tatarstana i Udmurtii [Problems of removal asphaltene paraffin sediments at Udmurtia and Tatarstan oilfields on modern stage]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(6), 2016. pp.98-105. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.98-105 (in Russian)

COMPOSITION AND PROPERTIES OF ASPHALTENES FROM DEVONIAN AND CARBONIFEROUS OILS ON THE EXAMPLE OF TATARSTAN OILFIELDS

M.R. Yakubov, S.G. Yakubova                                                                                                                                                    

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.106-121

PP.106-121

For citation:

M.R. Yakubov, S.G. Yakubova Osobennosti sostava i svojstv asfal'tenov neftej otlozhenij devona i karbona na primere mestorozhdenij Tatarstana [Composition and properties of asphaltenes from devonian and carboniferous oils on the example of Tatarstan oilfields]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(6), 2016. pp.106-121. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.106-121 (in Russian)

RELEVANCE OF CONSOLIDATING SCIENTIFIC ENGINEERING POTENTIAL OF THE VOLGA-KAMA DIVISION OF RANS - “IT’S TIME TO GATHER STONES

Yu.A. Gutorov, R.M. Idiyatullin                                                                                                                                                   

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.122-135

 PP.122-135

For citation:

Yu.A. Gutorov, R.M. Idiyatullin Proshlo vremja «razbrasyvat' kamni» i nastupilo vremja «ih sobirat'» ili k voprosu ob aktual'nosti nachala processa konsolidacii nauchno-tehnicheskogo potenciala Volgo-Kamskogo regional'nogo otdelenija RAEN [Relevance of consolidating scientific engineering potential of the Volga-Kama division of RANS - “it’s time to gather stones”]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(6), 2016. pp.122-135. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2016.2.122-135 (in Russian)

   © Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2016

       All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)