ХЕДДЕР-АНГЛ-новый.jpg

Neftyanaya Provintsiya 
No.4(28),2021, Part 2
 

Advancements in flow zone indicator method based on piecewise-linear approximation of FZI distribution function under conditions of complex geological structure

А.А. Makhmutov, V.K. Mukhutdinov, R.Kh. Gilmanova, R.M. Insafov

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2021.4.343-352

PP.343-352

Download article

Adobe_PDF_Icon.png
 
 

Abstract

The paper considers an automated approach to selection of hydraulic flow units within the lower part of the carboniferous system in one of oil fields in the Republic of Tatarstan. Based on piecewise-linear approximation of distribution function of flow zone indicator FZI, constructed using laboratory core study data, permeability - porosity correlations for each of 4 identified groups of reservoirs were obtained.

Key words:

heterogeneity, permeability, core, HFU, FZI

References

  1. Khalimov R.Kh., Nurgaliev R.Z., Makhmutov А.А., Khisamutdinov N.I. Sposob otsenki posloynoy neodnorodnosti neftyanykh plastov po pronitsaemosti v usloviyakh nedostatochnoy informativnosti. [Method for evaluation of vertical heterogeneity of permeability in lack of data]. Geologiya, Geofizika i Razrabotka Neftyanykh i Gazovykh Mestorozhdeniy [Geology, Geophysics and Development of Oil and Gas Fields], 2016, No. 12, pp. 56-58. (in Russian)

  2. Sarvaretdinov R.G., Makhmutov A.A., Smirnov S.N., Astakhova A.N., Minnullin A.G., Bakirov I.I. Predposylki k utochneniyu konceptual'noy i sedimentologicheskoy modeley neftyanykh plastov na pozdney stadii razrabotki [Prerequisites for specification of conceptual and sedimentological models of oil formations at the latest stage of their development]. Geologiya, Geofizika i Razrabotka Neftyanykh i Gazovykh Mestorozhdeniy [Geology, Geophysics and Development of Oil and Gas Fields], 2017, No. 10, pp. 45-50. (in Russian)

  3. Safiullin I.R., Makhmutov A.A., Minnullin A.G., Bakirov I.I., Salikhov M.M., Mukhliev I.R Sposob postroeniya paleofatsial'noy modeli produktivnykh plastov putem avtomatizirovannoy obrabotki dannykh GIS [A method of construction of productive formations paleo-facial model by GIS data automated processing]. Avtomatizatsiya, Telemekhanizatsiya i Svyaz v Neftyanoy Promyshlennosti [Automation, Telemetry and Communication in Oil Industry], 2017, No. 5, pp.16-19. (in Russian)

  4. Gilmanova R.Kh., Sarvaretdinov R.G., Makhmutov А.А., Korneev Е.V., Yankin А.B. Ispolzovanie geostatisticheskikh metodov pri izuchenii geologicheskogo stroeniya slozhnykh obektov neftedobychi [Application of geostatistical methods to study geological structure of complex oil production zones]. Neftyanaya Provintsiya [Oil Province], 2020, No. 1(21), pp.1-16. (in Russian) https://doi.org/10.25689/NP.2020.1.1-16.

  5. Gilmanova R.Kh., Makhmutov А.А., Vafin Т.R., Еgorov А.F. Litologo-facialnyy analiz produktivnykh plastov terrigennogo devona Alekseevskogo mestorozhdeniya [Lithological and facies analysis of producing terrigenous Devonian reservoirs of the Alekseevskoye field]. Neftyanaya Provintsiya [Oil Province], 2020, No. 3(23), pp. 54-67. https://doi.org/10.25689/NP.2020.3.54-67. (in Russian)

  6. Gilmanova R.Kh., Makhmutov А.А., Kornev Е.V., Vafin Т.R. Ispol'zovanie metodiki postroeniya kuba pronitsaemosti s uchetom neodnorodnosti plastov na mestorozhdeniyakh nefti Uralo-Povolzh'ya [Application of permeability cube construction method with account of reservoir heterogeneity in oil fields of the Volga-Ural Region]. Neftyanaya Provintsiya [Oil Province], 2020, No. 4, pp. 72-89. (in Russian) https://doi.org/10.25689/NP.2020.4.72-89.

  7. Mangazeev V.P., Belozerov V.B., Koshovkin I.N., Ryazanov A.V. Metodika otobrazheniya v tsifrovoj geologicheskoy modeli litologo-facialnykh osobennostey terrigennogo kollektora [A technique for displaying lithological-facies features of a terrigenous reservoir]. Neftyanoe Khozaystvo [Oil Industry], 2006, No 5, pp. 66-70. (in Russian)

  8. Koshovkin I.N., Belozerov V.B. Otobrazhenie neodnorodnostey terrigennykh kollektorov pri postroenii geologicheskikh modeley neftyanykh mestorozhdeniy [Display of heterogeneities of terrigenous reservoirs in the construction of geological models of oil fields]. Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta [Bulletin of the Tomsk Polytechnical University], 2007, Vol. 310, No. 2, pp. 26-32. (in Russian)

  9. Yatsenko V.M., Antonenko D.A., Nigmatullin R.R. Metodika otsenki pronitsaemosti metodom gidravlicheskikh edinits na primere kollektorov Vankorskogo mestorozhdeniya [The technique of permeability estimation by a method of hydraulic units on an example of Vankorskoye field reservoirs]. Neftyanoe Khozaystvo [Oil Industry], 2009, No. 12, pp.‑69‑72. (in Russian)

Authors

А.А. Makhmutov, PhD, NPO Neftegaztekhnologiya

96/2, Revolyutsionnaya st., Ufa, 450080, Russian Federation

Email: Makhmutov_AA@npongt.ru

 

V.K. Mukhutdinov, Bashkir State University

32, Zaki Validi st., Ufa, 450076, Russian Federation

Email: mvk-gf@mail.ru

 

R.Kh. Gilmanova, Dr.Sc., Professor, NPO Neftegaztekhnologiya

96/2, Revolyutsionnaya st., Ufa, 450080, Russian Federation

Email: Gilmanova_RH@npongt.ru

 

R.M. Insafov, CJSC «Aloil»

63, Engels st., Bavly, 423930, Russian Federation

Email: mail@aloil16.ru

For citation:

А.А. Makhmutov, V.K. Mukhutdinov, R.Kh. Gilmanova, R.M. Insafov Sovershenstvovanie metoda gidravlicheskih edinic potoka na osnove kusochno-linejnoj approksimacii funkcii raspredelenija FZI v uslovijah slozhnogo geologicheskogo stroenija [Advancements in flow zone indicator method based on piecewise-linear approximation of FZI distribution function under conditions of complex geological structure]. Neftyanaya Provintsiya, No. 4(28), Part 2, 2021. pp. 343-352. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2021.3.343-352 (in Russian)

 
 
 

   © А.А. Makhmutov, V.K. Mukhutdinov, R.Kh. Gilmanova, R.M. Insafov, 2021
       This is an open access article under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)