ХЕДДЕР-АНГЛ-новый.jpg

Neftyanaya Provintsiya

No.1(21),2020

APPLICATION OF GEOSTATISTICAL METHODS TO STUDY GEOLOGICAL STRUCTURE OF COMPLEX OIL PRODUCTION ZONES

R.Kh. Gilmanova, R.G. Sarvaretdinov, А.А. Makhmutov, Е.V. Korneev, А.B. Yankin

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2020.1.1-16

PP.1-16

Download article

Adobe_PDF_Icon.png
 
 

Abstract

This paper presents criteria for evaluation of heterogeneity, particularly, a set of normal distribution features exhibiting steady-state behavior.

Construction and analysis of histogram and variogram as well as calculation of variation coefficient have been shown to enable real-time assessment of the steady state of geological random variables within the region of interest. A decision on application of stochastic approaches during three-dimensional simulations of complex reservoirs is made based on meeting steady state criteria.

Key words:

heterogeneity, random variable, steady state, normal distribution, histogram, variogram, coeffitient of variation

References

 

  1. Sarvaretdinov R.G., Makhmutov А.А., Amirov A.A., Khamitov I.G. Sovershenstvovanie metodiki postroeniya karty pronitsaemosti s uchetom neodnorodnosti plastov [Advancements in permeability mapping with account of reservoir heterogeneity]. Neftepromyslovoye delo, 2015, No. 4, 26-29 pp.

  2. Makhmutov А.А., Gilmanova R.Kh., Sarvaretdinov R.G., Kozhin V.N. Sovershenstvovanie metodiki postroeniya kuba pronitsaemosti s uchetom neodnorodnosti plastov pri trekhmernom modelirovanii [Advancements in construction of permeability cubes with account of formation heterogeneity during three-dimensional modeling]. Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti, 2015, No. 4, 26‑28 pp.

  3. Sarvaretdinov R.G., Makhmutov А.А., Smirnov S.N., Astakhova A.N., Minnullin A.G., Bakirov I.I. Predposylki k utochneniyu konctsptual'noy i sedimentologicheskoy modeley neftyanykh plastov na pozdney stadii razrabotki [Prerequisites for refinement of conceptual and sedimentological models of oil reservoirs at the late stage of development]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2017, No. 10, 45-50 pp.

  4. Demyanov V.V. Geostatistika: teoriya i praktika [Geostatistics: Theory and practice] Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Science, Мoscow: Nauka Publ., 2010. – 327 p.

  5. Dyubryul’ О. Geostatistika v neftyanoj geologii [Geostatistics in petroleum geology]. Moscow–Izhevsk Publ.: Institute of Computer Studies, Regular and Chaotic Dynamics, 2009, 256 p.

  6. Porotov G.S. Matematicheskie metody modelirovaniya v geologii [Mathematical simulation methods in geology], Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute (Technical University), 2006, 223 p.

  7. Safiullin I.R., Makhmutov A.A., Minnullin A.G., Bakirov I.I., Salikhov М.М., Mukhliev I.R. Sposob postroeniya paleofatsial'noy modeli produktivnykh plastov putem avtomatizirovannoy obrabotki dannykh GIS [Method for construction of paleofacies maps of productive intervals based on  automated processing of well logging data]. Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti i gazovykh mestorozhdeniy, 2017, No.5, 16-19 pp.

  8. Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel - litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies – lithological traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra Publ., 1984, 260 p.

Authors

R.Kh. Gilmanova, Neftegaztekhnologiya

96/2, Revolyutsionnaya st., Ufa, 450078, Russian Federation

Email: Gilmanova_RH@npongt.ru

 

R.G. Sarvaretdinov, Neftegaztekhnologiya

96/2, Revolyutsionnaya st., Ufa, 450078, Russian Federation

Email: srgngt@mail.ru

 

А.А. Makhmutov, Neftegaztekhnologiya

96/2, Revolyutsionnaya st., Ufa, 450078, Russian Federation

Email: Makhmutov_AA@npongt.ru

 

Е.V. Korneev, Bayteks

51, Leningradskaya st., Buguruslan, 461630, Russian Federation

Email: kornev22@list.ru

 

А.B. Yankin, Bayteks

51, Leningradskaya st., Buguruslan, 461630, Russian Federation

Email: aryankin@rus.mol.hu

For citation:

 

R.Kh. Gilmanova, R.G. Sarvaretdinov, А.А. Makhmutov Е.V. Korneev, А.B. Yankin Ispol'zovanie geostatisticheskih metodov pri izuchenii geologicheskogo stroenija slozhnyh ob#ektov neftedobychi [Application of geostatistical methods to study geological structure of complex oil production zones]. Neftyanaya Provintsiya, No. 1(21), 2020. pp. 1-16. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2020.1.1-16 (in Russian)

 
 
 

   © R.Kh. Gilmanova, R.G. Sarvaretdinov, А.А. Makhmutov Е.V. Korneev, А.B. Yankin, 2020

       This is an open access article under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)