ХЕДДЕР-АНГЛ-новый.jpg

Neftyanaya Provintsiya 

No.3(19),2019

EFFECT OF WATER ON PERFORMANCE OF SUMMER DIESEL FUEL CONTAINING OXYGENATES

Dali Zhang, Sharifullin A.V., Baybekova L.R

DOI https://doi.org/10.25689/NP.2019.3.202-211

PP.202-211

Download article

Adobe_PDF_Icon.png
 
 

Abstract

The paper discusses the effect of water on performance of diesel fuels containing various mixed oxygenates (alcohols, ethers). Maximum water amount has been determined that does not cause deterioration of low-temperature properties, oxidation and ignition characteristics of summer diesel fuels containing mixtures of oxygenates.

Key words:

diesel fuel, additives, water, oxygenates

References

 

А.М. Danilov Primenenie prisadok v toplivah dlya avtomobilej [Use of additives in motor fuels]. Reference edition, Moscow, Khimiya, 2000, 232 p (in Russian)

2. A.M. Danilov Prisadki i dobavki. Uluchshenie ekologicheskih harakteristik neftyanyh topliv [Dopes and Additives: improvement of oil fuel environmental performance]. Moscow, Khimiya, 1996, 231 p (in Russian)

3. A.M. Kuliev А.М.Кулиев Himiya i tekhnologiya prisadok k maslam i toplivam [Chemistry and technology of oil and fuel additives]. Second edition. Leningrad, Khimiya, 1985, 312 p (in Russian)

4. О.К. Bezyukov, V.A. Zhukov, M.M. Maad Sovremennye prisadki k dizel'nomu toplivu [Advanced additives for diesel fuel]. ISSN 1812-9498, Vestnik ATGU, 2016, No. 1(61) (in Russian)

5. S.V. Romantsova, S.S. Pavlov Gigroskopichnost' razlichnyh vidov topliva v processe hraneniya [Hygroscopic behavior of various fuels during storage]. ISSN 1810-0198, Vestnik TGU, v. 16, No.1, 2011 (in Russian)

6. Yu.K. Yarullin, F.R. Gabitov, A.N. Sabirzyanov, R.F Gabitov, G.F Kamalova Rastvorimost' vody v individual'nyh uglevodorodah [Water solubility in separate hydrocarbons]. Vestnik KTU, No.23, v.15, 2012, pp.156-158 (in Russian) 7. S.T. Bashkatova, I.N. Grishina, I.M. Kolesnikov Sovremennye trebovaniya, pred"yavlyaemye k kachestvu dizel'nyh topliv, i prisadki, pozvolyayushchie poluchat' topliva novogo pokoleniya [Current requirements for diesel fuel quality; additives for advanced fuels]. Collection of abstracts of 70th Science and Technology Conference “Current issues of Russian oil and gas industry”, Moscow, 2007, pp.46-47 (in Russian)

8. N.I. Chernozhukov Ochistka i razdelenie neftyanogo syr'ya, proizvodstvo tovarnyh neftproduktov [Oilstock refining and separation; production of commercial oil]. Moscow, Khimiya, 1978 (in Russian)

9. D. Zhang, A.V. Sharifullin, L.R. Baibekova Razrabotka kompozicii oksigenatov k dizel'nym toplivam [Development of oxygenate system for diesel fuels]. Vestnik tekhnologicheskogo universiteta [University of Technology Bulletin], 2017, v.20, No.11, pp.51-55 (in Russian)

10. D. Zhang, A.V. Sharifullin, V.N. Sharifullin Vliyanie dobavki dimetilkarbonata na osnovnye ekspluatacionnye svojstva dizel'nogo topliva [Effect of dimethyl carbonate on diesel fuel performance]. Vestnik tekhnologicheskogo universiteta [University of Technology Bulletin], 2017, v.20, No.22, pp.62-65 (in Russian)

11. L.V. Grekhov, V.A. Markov Efiry – perspektivnye al'ternativnye motornye topliva dlya dizel'nyh dvigatelej [Ethers as upcoming alternative motor fuels for diesel engines]. Transport na al'ternativnom toplive, 2010, No.4 (16), pp.74-76 (in Russian)

Authors

Dali Zhang, FSBEI of HE "Kazan National Research Technological University", Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation E-mail: l_baibekova@mail.ru

Sharifullin A.V., FSBEI of HE "Kazan National Research Technological University", Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation E-mail: sharifullin67@mail.ru

Baybekova L.R., FSBEI of HE "Kazan National Research Technological University", Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation E-mail: l_baibekova@mail.ru

For citation:

Dali Zhang, A.V. Sharifullin, L.R. Baybekova Vlijanie vody v prisutstvii oksigenatov na osnovnye jekspluatacionnye svojstva dizel'nyh topliv letnih sortov [Effect of water on performance of summer diesel fuel containing oxygenates]. Neftyanaya Provintsiya, No. 3(19), 2019. pp. 202-211. https://doi.org/10.25689/NP.2019.3.202-211 (in Russian)